Loading

Prof.Dr.

Şenol BEŞOLUK

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

İletişim

sbesoluk@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 71 59

1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Horzum, MB; Onder, I; Besoluk, S - Chronotype and academic achievement among online learning students - LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES - Vol.30 - pp.106 - ISSN : 1041-6080 - DOI : 10.1016/j.lindif.2013.10.017 - FEB - English - Article - 2014 - WOS:000335541700012
2 Onder, I; Besoluk, S; Iskender, M; Masal, E; Demirhan, E - Circadian Preferences, Sleep Quality and Sleep Patterns, Personality, Academic Motivation and Academic Achievement of university students - LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES - Vol.32 - pp.184 - ISSN : 1041-6080 - DOI : 10.1016/j.lindif.2014.02.003 - MAY - English - Article - 2014 - WOS:000336820400020
1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 İsmail Önder, Şenol Beşoluk, Mehmet Barış Horzum - Psychometric properties of the Turkish version of the composite scale of morningness in high school and university students - The Spanish Journal of Psychology - Vol.1567 - pp.1 - DOI : http://dx.doi.org/10.1017/sjp.2013.76 - 2013
2 Önder, İ. & Beşoluk, Ş. - Adaptation of the Morningness Eveningness Scale for Children into Turkish - Biological Rhythm Research (SCI) - Vol.44 - pp.313 - ISSN : 0929-1016 - DOI : dx.doi.org/10.1080/09291016.2012.681848 - Nisan - 2013
3 Besoluk, S., Hergenc, G., Cetinalp, P., Omay, O., & Sonmez, B. - HDL-cholesterol and sex hormones in Turkish men with coronary artery occlusion - Atherosclerosıs (SCI) - Vol.1461 - pp.30 - ISSN : 0021-9150 - September - 1999
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Demirhan, E; Onder, I; Horzum, MB; Masal, E; Besoluk, S; - Adaptation of the Morningness-Eveningness Stability Scale improved (MESSi) into Turkish - CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL - Vol.36 - pp.427 - ISSN : 0742-0528 - DOI : 10.1080/07420528.2018.1560307 - English - Article - 2019 - WOS:000459664000013
2 Horzum, MB; Randler, C; Masal, E; Besoluk, S; Onder, I; Vollmer, C; - Morningness-eveningness and the environment hypothesis A cross-cultural comparison of Turkish and German adolescents - CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL - Vol.32 - pp.814 - ISSN : 0742-0528 - DOI : 10.3109/07420528.2015.1041598 - English - Article - 2015 - WOS:000359844000009
3 Masal, E; Randler, C; Besoluk, S; Onder, I; Horzum, MB; Vollmer, C; - Effects of longitude, latitude and social factors on chronotype in Turkish students - PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES - Vol.86 - pp.73 - ISSN : 0191-8869 - DOI : 10.1016/j.paid.2015.05.019 - English - Article - 2015 - WOS:000360255000013
4 Besoluk, S - Morningness-eveningness preferences and university entrance examination scores of high school students - PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES - Vol.50 - pp.248 - ISSN : 0191-8869 - DOI : 10.1016/j.paid.2010.09.038 - JAN - English - Article - 2011 - WOS:000285233000023
5 Besoluk, S; Onder, I; Deveci, I - Morningness-Eveningness Preferences and Academic Achievement of University Students - CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL - Vol.28 - pp.118 - ISSN : 0742-0528 - DOI : 10.3109/07420528.2010.540729 - English - Article - 2011 - WOS:000286901900004
1.1 C-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q3 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Fatih Sonmez, Mehmet Nebioglu, Senol Besoluk, Mustafa Arslan, Mustafa Zengin and Mustafa Kucukislamoglu - The first total synthesis of apigenin 7-O-b-D-cellobiosyl-40-O-b-Dglucopyranoside isolated from Salvia uliginosa - Natural Product Research - Vol.27 - pp.631 - DOI : 10.1080/14786419.2012.686908 - Nisan - 2013
2 Sonmez, F; Nebioglu, M; Besoluk, S; Arslan, M; Zengin, M; Kucukislamoglu, M; - The first total synthesis of apigenin 7-O--D-cellobiosyl-4-O--D-glucopyranoside isolated from Salvia uliginosa - NATURAL PRODUCT RESEARCH - Vol.27 - pp.631 - ISSN : 1478-6419 - DOI : 10.1080/14786419.2012.686908 - APR 1 - English - Article - 2013 - WOS:000317292000007
3 Besoluk, S; Kucukislamoglu, M; Nebioglu, M; Zengin, M; Arslan, M; - Solvent-free synthesis of dihydropyrimidinones catalyzed by alumina sulfuric acid at room temperature - JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY - Vol.5 - pp.62 - ISSN : 1735-207X - MAR - English - Article - 2008 - WOS:000253629000007
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Demirhan, E; Randler, C; Besoluk, S; Horzum, MB; - Gifted and non-gifted students' diurnal preference and the relationship between personality, sleep, and sleep quality - BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH - Vol.49 - pp.103 - ISSN : 0929-1016 - DOI : 10.1080/09291016.2017.1333568 - English - Article - 2018 - WOS:000424877300009
2 Besoluk, S; - Association of dietary patterns with circadian preference, sleep and personality in high school students - BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH - Vol.49 - pp.883 - ISSN : 0929-1016 - DOI : 10.1080/09291016.2018.1427601 - English - Article - 2018 - WOS:000447228600008
3 Randler, C; Vollmer, C; Besoluk, S; Onder, I; Horzum, MB; - Age and gender differences in morningness-eveningness in Turkish adolescents and young adults - BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH - Vol.45 - pp.277 - ISSN : 0929-1016 - DOI : 10.1080/09291016.2013.805915 - English - Article - 2014 - WOS:000332277000013
4 Randler, C; Vollmer, C; Besoluk, S; Onder, I; Horzum, MB - Age and gender differences in morningness-eveningness in Turkish adolescents and young adults - BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH - Vol.45 - pp.277 - ISSN : 0929-1016 - DOI : 10.1080/09291016.2013.805915 - 38047 - English - Article - 2014 - WOS:000332277000013
5 Onder, I; Besoluk, S; - Adaptation of the morningness eveningness scale for children into Turkish - BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH - Vol.44 - pp.313 - ISSN : 0929-1016 - DOI : 10.1080/09291016.2012.681848 - APR 1 - English - Article - 2013 - WOS:000315567800011
6 Onder, I; Besoluk, S; Horzum, MB; - Psychometric Properties of the Turkish Version of the Composite Scale of Morningness - SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY - Vol.16 - ISSN : 1138-7416 - DOI : 10.1017/sjp.2013.76 - English - Article - 2013 - WOS:000323696200005
7 Besoluk, S; Onder, I - Do seasonal changes and teaching time affect academic performance of pre-service teachers? - BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH - Vol.42 - pp.445 - ISSN : 0929-1016 - DOI : 10.1080/09291016.2010.528634 - English - Article - 2011 - WOS:000299786700008
8 Besoluk, S; Kucukislamoglu, M; Zengin, M; Arslan, M; Nebioglu, M; - An efficient one-pot synthesis of dihydropyrimidinones catalyzed by zirconium hydrogen phosphate under solvent-free conditions - TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY - Vol.34 - pp.411 - ISSN : 1300-0527 - DOI : 10.3906/kim-0912-357 - English - Article - 2010 - WOS:000279893600010
9 Onder, I; Besoluk, S; - Adaptation of Revised Two Factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F) to Turkish - EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE - Vol.35 - pp.55 - ISSN : 1300-1337 - JUL - Turkish - Article - 2010 - WOS:000280521300005
10 Kurbanoglu, IN; Besoluk, S; Zengin, M; - Stereospecific synthesis of N-tosyl derivatives of dihydroconduramine E-2 and ent-F-2 - ARKIVOC - pp.77 - ISSN : 1551-7004 - DOI : 10.3998/ark.5550190.0011.a07 - English - Article - 2010 - WOS:000282480400007
11 Besoluk, S; Nebioglu, M; Zengin, M; Arslan, M; Kucukislamoglu, M; - Synthesis of dihydropyrimidinones catalyzed by zirconium phosphate and alumina sulphuric acid under solvent-free conditions - DRUGS OF THE FUTURE - Vol.32 - pp.138 - ISSN : 0377-8282 - JUL - English - Meeting Abstract - 2007 - WOS:000248688400305
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Akça, Z., Beşoluk, Ş. - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMLARA VE STEM’E YÖNELİK ALGILARI - Trakya Eğitim Dergisi - pp.141 - ISSN : 2630-6301 - DOI : 10.24315/tred.1015343 - tur - paper - 2023 - TRDizin
2 Beşoluk, Ş., Akça, Z. - Eko-Verimlilik Unsurlarının Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanılması ve Öğrenci Gelişimine Etkileri - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - pp.1546 - ISSN : 1303-0493 - DOI : 10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1100779 - tur - paper - 2022 - TRDizin
3 Demi̇rhan, E., Beşoluk, Ş., Elmali, Ş. - Doğa Eğitimi Programının Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarına ve Bilimin Doğasına İlişkin Anlayışlarına Etkisi - Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi - pp.95 - ISSN : 2146-5606 - DOI : 10.23863/kalem.2021.186 - tur - paper - 2021 - TRDizin
4 Beşoluk, Ş., Elmali, Ş. - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - Yükseköğretim ve Bilim Dergisi - pp.25 - ISSN : 2146-5959 - DOI : 10.5961/jhes.2021.425 - tur - paper - 2021 - TRDizin
5 Beşoluk, Ş., Akça, Z. - Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yönelimlerin STEM ’e Evrilmesi Sürecine Tarihsel Bir Bakış - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi - pp.556 - DOI : 10.30703/cije.739869 - tur - paper - 2021 - TRDizin
6 Demi̇rhan, E., Beşoluk, Ş., Önder, İ. - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi - Kastamonu Eğitim Dergisi - pp.685 - DOI : 10.24106/kefdergi.373323 - tur - paper - 2018 - TRDizin
7 Beşoluk, Ş., Demi̇r, M. - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - Sakarya University Journal of Education - pp.769 - DOI : 10.19126/suje.408342 - tur - paper - 2017 - TRDizin
8 Demi̇rhan, E., Beşoluk, Ş., Önder, İ. - Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Atmosfer Basıncını, Etkileyen Faktörleri ve İlişkili Günlük Hayat Problemlerini Açıklayabilme Durumlarının İncelenmesi - Sakarya University Journal of Education - pp.658 - tur - paper - 2017 - TRDizin
9 İsmail Önder, Şenol Beşoluk, Murat İskender, Ercan Masal, Eda DemirhanŞENOL BEŞOLUK; - Circadian Preferences, Sleep Quality and Sleep Patterns, Personality, Academic Motivation and Academic Achievement of university students - Learning and Individual Differences - Vol.32 (2014) 184–192 - pp.184-192 - ISSN : ISSN: 1041-6080 - DOI : http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2014.02.003 - 2014
10 Mehmet Barış Horzum, İsmail Önder, Şenol Beşoluk ŞENOL BEŞOLUK; - Chronotype and academic achievement among online learning students - Learning and Individual Differences - Vol.30 - pp.106–111 - ISSN : ISSN: 1041-6080 - DOI : http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2013.10.017 - 2014
11 Serap Beyaztaş, Mustafa Küçükislamoğlu, Fatih Sönmez, Mehmet Nebioğlu, Şenol Beşoluk, Mustafa Arslan, Mustafa Zengin, Oktay ArslanŞENOL BEŞOLUK; - Total Synthesis Of Apigenin Glycosides and The Effect of These Compounds On Polyphenol Oxidase Enzyme Activity - Asian Journal of Chemistry - Vol.26(23) - pp.8219-8222 - ISSN : 0970-7077 - DOI : 10.14233/ajchem.2014.18034 - 2014
12 DEMİRHAN Eda, ÖNDER İsmail, BEŞOLUK ŞenolŞENOL BEŞOLUK; - Brain Based Biology Teaching: Effects on Cognitive and Affective Features and Opinions of Science Teacher Trainees - Journal of Turkish Science Education - Vol.11(3) - pp.65-78 - ISSN : 1304-6020 - DOI : - 2014
13 Demi̇rhan, E., Beşoluk, Ş., Önder, İ. - Brain Based Biology Teaching: Effects on Cognitive and Affective Features and Opinions of Science Teacher Trainees - Journal of Turkish Science Education - pp.65 - eng - paper - 2014 - TRDizin
14 Randler, C.; Vollmer, C.; Beşoluk, Ş.; Önder, I.; Horzum, M.B. - Age and gender differences in morningness-eveningness in Turkish adolescents and young adults - Biological Rhythm Research - ISSN : 09291016 - DOI : 10.1080/09291016.2013.805915 - Article in Press - 2013 - SCOPUS_ID:84879864720
15 Sonmez, F.; Nebioglu, M.; Besoluk, S.; Arslan, M.; Zengin, M.; Kucukislamoglu, M. - The first total synthesis of apigenin 7-O-ß-D-cellobiosyl-4'-O-ß-D-glucopyranoside isolated from Salvia uliginosa. - Natural product research - Vol.27 - pp.630-637 - ISSN : 14786427 - Article - 2013 - SCOPUS_ID:84884487623
16 Horzum, M.B.; Önder, I.; Beşoluk, S. - Chronotype and academic achievement among online learning students - Learning and Individual Differences - ISSN : 10416080 - DOI : 10.1016/j.lindif.2013.10.017 - Article in Press - 2013 - SCOPUS_ID:84887391530
17 Önder, I.; Horzum, M.B.; Beşoluk, Ş - Chronotype, learning approach, type/time of instruction and academic achievement of the university students - Circadian Rhythms: Biology, Cognition and Disorders - pp.161-186 - Chapter - 2012 - SCOPUS_ID:84892084293
18 Gündüz, H.B., Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. - Karmaşık sistemlerde liderlik bakışıyla: DNA liderlik. - Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi - Vol.81 - pp.520 - ISSN : 1303-5134 - 2011
19 Önder, İ., Kaplan, A. Ö. & Beşoluk, Ş. - A sample science education activity in multicultural environment - US-China Education Review (ERIC) - Vol.8 (1) - pp.110 - ISSN : 1548-6613 - 2011
20 Beşoluk, Ş., Horzum, M. - Öğretmen adaylarının meslek bilgisi, alan bilgisi dersleri ve öğretmen olma isteğine ilişkin görüşleri - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi - pp.17 - ISSN : 1301-3718 - tur - paper - 2011 - TRDizin
21 Beşoluk, Ş., Önder, İ. - Düzenlenmiş iki faktörlü çalışma süreci ölçeği'nin (R-SPQ-2F) Türkçeye uyarlanması - Eğitim ve Bilim - pp.55 - ISSN : 1300-1337 - tur - paper - 2010 - TRDizin
22 Beşoluk, Ş., Önder, İ. - Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi - İlköğretim Online (elektronik) - pp.679 - tur - paper - 2010 - TRDizin
23 Nebi̇oğlu, M., Arslan, M., Küçüki̇slamoğlu, M., Beşoluk, Ş., Zengi̇n, M. - An efficient one-pot synthesis of dihydropyrimidinones catalyzed by zirconium hydrogen phosphate under solvent-free conditions - Turkish Journal of Chemistry - pp.411 - ISSN : 1300-0527 - eng - paper - 2010 - TRDizin
24 Beşoluk, Ş., Önder, İ. - Educational technology usage of pre-service and in-service science and technology teachers - İlköğretim Online (elektronik) - pp.389 - eng - paper - 2010 - TRDizin
25 Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. - Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. - İlköğretim Online - Vol.92 - pp.679 - ISSN : 1305-3515 - 2010
26 Murat İskender, Şenol Beşoluk and Candan Cengiz - An Analysis of the Relationship among the Type of High School, The Order of Preferrence and Achievement at the Higher Education - World Applied Sciences Journal (ISI) - Vol.5 - pp.171 - ISSN : 1818-4952 - 2008 - SAU
27 Kurbanoğlu, N., Beşoluk, Ş., Zengi̇n, M. - Aminokonduritol E-2 ve entaminokonduritol F-2'nin total sentezi - pp.1 - tur - project - 2008 - TRDizin
28 Küçüki̇slamoğlu, M., Nebi̇oğlu, M., Beşoluk, Ş., Sönmez, F. - Apigenin 7-O-$beta$-D-sellobiosid-4'-O-$beta$-D-glikopiranosid'in total sentezi - pp.1 - tur - project - 2008 - TRDizin
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Beşoluk Ş.; Horzum, M. B - Öğretmen Adaylarının Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi Dersleri ve Öğretmen Olma İsteğine İlişkin Görüşleri”. - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, - Vol.441 - pp.17 - ISSN : 1301-3718 - DOI : 10.1501/Egifak_0000001214 - 2011
2 ŞENOL BEŞOLUK; NAMUDAR İZZET KURBANOĞLU; İSMAİL ÖNDER; - Educational technology usage of pre-service and in-service science and technology teachers. - İlköğretim Online - Vol.91 - pp.389 - ISSN : 1305-3515 - 2010
3 Gündüz, H.B. ve Beşoluk, Ş. - (). Türk Ortaöğretim Sisteminde Mesleki Ve Genel Eğitim İkilemi. - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.15 - pp.42 - ISSN : 1303-0310 - 2008
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Besoluk, S; Demirhan, E; - SHS Web of Conferences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION 2015 (ERPA 2015) - Vol.26 - ISSN : 2261-2424 - DOI : 10.1051/shsconf/20162601120 - English - Proceedings Paper - 2016 - WOS:000386715200120
2 Akin, A; Altundag, Y; Turan, ME; Akin, U; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.74 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.157 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300013
3 Balcin, MD; Ari, E; Erdogan, Y; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.679 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.262 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300119
4 Beyleroglu, M; Hazar, M; Yalcin, S; Uca, M; Akkus, M; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.495 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.239 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300088
5 Demirhan, E; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.575 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.246 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300102
6 Bagci, H; Ilbay, AB; Bagci, OA; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.143 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.171 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300027
7 Can, Y; Bayansalduz, M; Soyer, F; Pacali, S; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.756 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.316 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300132
8 Sari, I; Soyer, F; Gulle, M; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.446 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.229 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300079
9 Soyer, F; Sari, I; Talaghir, LG; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.421 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.224 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300074
10 Kaya, E; Sari, I; Tolukan, E; Gulle, M; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.399 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.219 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300070
11 Akin, A; Turan, ME; Altundag, Y; Akin, U; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.70 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.156 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300012
12 Eroglu, A; Okur, A; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.324 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.204 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300057
13 Akin, A; Akin, U; Turan, ME; Kaya, C; Altundag, Y; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.78 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.158 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300014
14 Ciftci, S; Mirzeoglu, N; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.740 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.313 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300129
15 Takunyaci, M; Takunyaci, M; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - pp.673 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.261 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300118
16 Kolayis, IE; Cilli, M; Ertan, H; Knicker, JA; Besoluk, S; - Procedia Social and Behavioral Sciences - ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014) - Vol.152 - pp.451 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.09.230 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000348253300080
17 Koklukaya, AN; Demirhan, E; Besoluk, S - The Prospective Science Teachers' Perceptions of Biodiversity - 5TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES - Vol.116 - pp.1562 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2014.01.435 - English - Proceedings Paper - 2014 - WOS:000335471201118
18 A. Nesibe KÖKLÜKAYA, Eda DEMİRHAN, Şenol BEŞOLUKŞENOL BEŞOLUK; - The Prospective Science Teachers’ Perceptions of Biodiversity - 2014
19 BEŞOLUK,ŞENOL - Fen Eğitimi - 2011 - B-SAU-3778
20 BEŞOLUK,ŞENOL - EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ - 2010 - B-SAU-3781
21 BEŞOLUK,ŞENOL - FEN EĞİTİMİ - 2009 - B-SAU-3782
22 BEŞOLUK,ŞENOL - EĞİTİM araştırmaları - 2009 - B-SAU-3783
23 BEŞOLUK,ŞENOL - Sosyal Bilimler - 2005 - B-SAU-3785
24 BEŞOLUK,ŞENOL - Sağlık Bilimleri - 1999 - B-SAU-3784
25 BEŞOLUK,ŞENOL - Sağlık Bilimleri - 1999 - B-SAU-3779
26 BEŞOLUK,ŞENOL - Sağlık Bilimleri - 1999 - B-SAU-3780
7.4-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 SONMEZ, F., NEBIOGLU, M. KUCUKISLAMOGLU, M., BESOLUK, S. - Total Synthesis of Some Naturally Occuring Flavonoid O-Glycosides - 2007 - B-SAU-4122
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 BEŞOLUK,ŞENOL - Fen ve Metematik Eğitimi - 2010 - B-SAU-1302
2 BEŞOLUK,ŞENOL - Eğitim - 2008 - B-SAU-1301
3 BEŞOLUK,ŞENOL - Kimya - 2006 - B-SAU-1306
4 BEŞOLUK,ŞENOL - Kimya - 2005 - B-SAU-1305
5 BEŞOLUK,ŞENOL - Ateroskleroz - 1999 - B-SAU-1303
6 BEŞOLUK,ŞENOL - Serbest radikaller ve antioksidanlar - 1999 - B-SAU-1304
7.8-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ş. Beşoluk, M. Küçükislamoğlu, M. Nebioğlu, M. Arslan, M. Zengin - Dihidroprimidon - Bileşiklerinin Alümina-Klorosülfonik Asit Katalizörü İle Sentezi - 2006 - SAU
2 M Nebioğlu, M. Küçükislamoğlu, M. Arslan, M. Zengin, Ş. Beşoluk - Flavanon Sentezinde Yeni Bir Uygulama - 2006 - SAU
3 M. Nebioğlu, M. Küçükislamoğlu, Ş. Beşoluk - Çözücüsüz Ortamda Mikrodalga İle Flavon Eldesi - 2005 - SAU
3.5-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Önder, İ., Horzum, M. B. & Beşoluk, Ş. - Chronotype, Learning Approach, Type/Time of Instruction and Academic Achievement of the University Students - Golovkin L. & Maliszkewicz, A. Circadian Rhythms: Biology, Cognition and Disorders. Nova Science Publishers. - 2011 - SAU
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 BEŞOLUK, Ş - Circadian Rhythms: Biology, Cognition and Disorders - NOVA Publishers - pp.27 - 2011 - SAU-K-244
2.13 A-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER-LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ HARİÇ) YÜRÜTÜCÜ OLMAK :
1 ޞenol BEޞOLUK,Sevda ÜSTÜNDAО - Fen Bilgisi öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Problem Çözme Becerileri, Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmeleri Üzerine Etkisi - Vol.3000 - DOI : Durduruldu - 2 - 2012 - SAU-EBYLTEZ -2012-70-01-011
2 Şenol BEŞOLUK,Sevda ÜSTÜNDAĞ - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Problem Çözme Becerileri, Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmeleri Üzerine Etkisi\r\n - Vol. 3000 - DOI : Durduruldu - 2012-70-01-011 - 2012
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Şenol BEŞOLUK,İsmail ÖNDER,Ercan MASAL,M.Barış HORZUM,Murat İSKENDER,Mithat TAKUNYACI - Sirkadiyen Ritim ve Ona Bağlı Değişkenlerin Öğrencilerin Okul Performansları Üzerine Etkileri - Vol. 16500 - DOI : Sonuç raporu bekleniyor - 2012-06-01-001 - 2012
2 ޞenol BEޞOLUK,İsmail öNDER,Ercan MASAL,M.Barış HORZUM,Murat İSKENDER,Mithat TAKUNYACI - Sirkadiyen Ritim ve Ona Bağlı Değişkenlerin öğrencilerin Okul Performansları Üzerine Etkileri - Vol.16500 - DOI : 1 - 5 - 2012-06-01-001 - 2012 - SAU-BAP -2012-06-01-001
3 Ercan MASAL,Melek MASAL,Zeynep AZAK,Nuray ÇALIޞKAN DEDEOОLU,ޞenol BEޞOLUK,İsmail öNDER,Murat İSKENDER,Mustafa KOÇ,M.Barış HORZUM,Mithat TAKUNYACI,Emine Nur BİLGİÇ,Münevver İLGÜN,Gülay AОAÇ - Sakarya İlinde Görevli İlköğretim Matematik öğretmenlerinin Mesleki Genel Yeterlikleri - Vol.16500 - DOI : 1 - 5 - 2012-06-14-001 - 2012 - SAU-BAP -2012-06-14-001
4 Aysun öZTUNA ,Esat ÇETİN, Mustafa YILMAZLAR, İsmail öNDER, Şenol BEŞOLUK, Zeynep DEMİRTAޞ - Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesi: Sakarya İli örneği - Vol.14500 - DOI : Tamamlandı - 5 - 2012 - SAU-BAP -2012-06-14-004
9.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 ŞENOL BEŞOLUK; - Procedia - Social and Behavioral Sciences - 2014
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 ŞENOL BEŞOLUK; - International Online Journal of Educational Sciences - 2015
2 ŞENOL BEŞOLUK; - International Journal of Human Sciences - 2015
3 ŞENOL BEŞOLUK; - International Online Journal of Educational Sciences - 2014
4 ŞENOL BEŞOLUK; - International Journal of Human Sciences - 2014
5 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi - 2013
6 International Online Journal of Educational Sciences - 2013
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 ŞENOL BEŞOLUK; ŞENOL BEŞOLUK; ŞENOL BEŞOLUK; - Personality and Individual Differences - Vol.1 - 2015
2 ŞENOL BEŞOLUK; - TUSED/TUFED Türk Fen Eğitimi Dergisi - Vol.1 - 2015
3 ŞENOL BEŞOLUK; ŞENOL BEŞOLUK; - Learning and Individual Differences - Vol.1 - 2014
4 ŞENOL BEŞOLUK; - Personality and Individual Differences - Vol.1 - 2014
5 ŞENOL BEŞOLUK; ŞENOL BEŞOLUK; - Chronobiology International - Vol.1 - 2014
6 ŞENOL BEŞOLUK; ŞENOL BEŞOLUK; - Eğitim ve Bilim- Education and Science - Vol.1 - 2014
7 ŞENOL BEŞOLUK; ŞENOL BEŞOLUK; - Türk Fen Eğitimi Dergisi, TÜFED/TUSED - Vol.2 - 2014
8 Eğitim ve Bilim- Education and Science - Vol.1 - 2013
9 Türk Fen Eğitimi Dergisi, TÜFED/TUSED - Vol.2 - 2013
10 Learning and Individual Differences - Vol.1 - 2013
11 Türk Fen Eğitimi Dergisi, TÜFED/TUSED - Vol.2 - 2012
12 İlköğretim Online - Vol.2 - 2012
13 The Spanish Journal of Psychology - Vol.1 - 2012
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 ÜLKÜ ÇARDAK - FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN GÜNLÜK TUTMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMU ÜZERİNE ETKİSİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 2010 - SAU
2 EDA DEMİRHAN - BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME KURAMINA DAYALI BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARI,TUTUM,ÖZYETERLİK ALGISI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 2010 - SAU
3 YRD. DOÇ. DR. ŞENOL BEŞOLUK - FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN GÜNLÜK TUTMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMU ÜZERİNE ETKİSİ - ÜLKÜ ÇARDAK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 2010
4 YRD. DOÇ. DR. ŞENOL BEŞOLUK - BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME KURAMINA DAYALI BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARI,TUTUM,ÖZYETERLİK ALGISI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ - EDA DEMİRHAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 2010
5 - İlköğretim öğrencilerinin SBS fen başarıları ile bilimsel yaratıcılıklarının karşılaştırılması. - SEVDA KARA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 2010
6 - Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Dayalı Biyoloji Eğitiminin Akademik Başarı,Öz-yeterlilik ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi - EDA DEMİRHAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 2009
7 - Fen ve Teknoloji dersi öğretiminde günlük kullanımının öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi - ÜLKÜ ÇARDAK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ - 2009
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 FEN EĞİTİMİNDE PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ (PCK) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM METOTLARI VE UYGULAMALARI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM METOTLARI VE UYGULAMALARI I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
4 FEN EĞİTİMİNDE PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ (PCK) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
5 UZMANLIK ALAN DERSİ-Y.LİSANS - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
6 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
7 ÖĞRENMENİN VE HAFIZANIN BİYOLOJİK MEKANİZMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
8 ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
9 FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM METOTLARI VE UYGULAMALARI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
10 ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
11 ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
12 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 UZMANLIK ALANI -Y.LİSANS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
14 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
15 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
16 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
17 UZMANLIK ALANI-Y.LİSANS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
18 FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM METOTLARI VE UYGULAMALARI I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
19 ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
20 ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
21 FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM METOTLARI VE UYGULAMALARI I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 OKUL DENEYİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2013
2 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
3 GENEL BİYOLOJİ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
4 GENEL KİMYA II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
5 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
6 OKUL DENEYİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2013
7 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
8 GK SEÇ I (İLKÖĞR. BİLİM ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIM) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
9 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
10 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
11 GK SEÇ I (İLKÖĞR. BİLİM ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIM) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
12 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
13 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
14 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
15 GENEL BİYOLOJİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
16 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
17 OKUL DENEYİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2013
18 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
19 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
20 GENEL BİYOLOJİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
21 GENEL BİYOLOJİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
22 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
23 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
24 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
25 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
26 GENEL KİMYA I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
27 GENEL BİYOLOJİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
28 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
29 GENEL BİYOLOJİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
30 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
31 OKUL DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
32 OKUL DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
33 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
34 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2011
35 GENEL BİYOLOJİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
36 GENEL BİYOLOJİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
37 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
38 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2011
39 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2011
40 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
41 BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
42 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
43 GENEL BİYOLOJİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
44 GENEL BİYOLOJİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
45 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2011
46 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2010
47 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2010
48 GENEL BİYOLOJİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
49 GENEL BİYOLOJİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
50 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
51 OKUL DENEYİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2010
52 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
53 GK SEÇII:ÖĞRENMENİN BİYOLOJİK TEMELLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
54 GENEL BİYOLOJİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
55 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2010
56 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2010
57 GENEL BİYOLOJİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
58 OKUL DENEYİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
59 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 ŞENOL BEŞOLUK; -  ERPA International Congresses on Education 2015, Athens - 2015
2 ŞENOL BEŞOLUK; - ERPA International Congresses on Education 2014 – Istanbul - 2014
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 SAKARYA'da Eğitimi İzleme Çalışma Raporu, 19.12.2012, Sakarya - 2012
2 KÜÇÜKİSLAMOĞLU, M., NEBİOĞLU, M., BEŞOLUK, Ş., SÖNMEZ, F. - Apigenin 7-O-β-D-Sellobiosid-4’-O-β-Glukopiranosid’in Total Sentezi, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projesinde (Proje No: 105T251) Araştırmacı - 2006 - SAU
MAKALELER
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMLARA VE STEM’E YÖNELİK ALGILARI
Eko-Verimlilik Unsurlarının Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanılması ve Öğrenci Gelişimine Etkileri
Doğa Eğitimi Programının Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarına ve Bilimin Doğasına İlişkin Anlayışlarına Etkisi
Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yönelimlerin STEM \u2019e Evrilmesi Sürecine Tarihsel Bir Bakış
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri
Fen Bilimleri Dersinde Probleme Dayalı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Fen Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler ÖğretmenlerininBiyoçeşitlilik Konusunun Öğretimine İlişkin Görüşleri
Adaptation of the Morningness–Eveningness Stability Scale improved (MESSi) into Turkish
Association of dietary patterns with circadian preference, sleep and personality in high school students
Gifted and non-gifted students’ diurnal preference and the relationship between personality, sleep, and sleep quality
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi
Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Atmosfer Basıncını, Etkileyen Faktörleri ve İlişkili Günlük Hayat Problemlerini Açıklayabilme Durumlarının İncelenmesi
HOW TO RAISE AWARENESS IN SOCIETY ON THE IMPORTANCE OF GIFTED STUDENTS?
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Atmosfer Basıncını, Etkileyen Faktörleri ve İlişkili Günlük Hayat Problemlerini Açıklayabilme Durumlarının İncelenmesi
Morningness Eveningness Preference Sleep Variables and Academic Achievement of Children and Adolescents
Psychometric properties of sleep quality scale and sleep variables questionnaire in Turkish student sample
Smartphone addiction proneness in relation to sleep and morningness eveningness in German adolescents
The Effect of Keeping Diary About The Science and Technology Class on Student Achievement and Attitude
Effects of longitude latitude and social factors on chronotype in Turkish students
Morningness eveningness and the environment hypothesis A cross cultural comparison of Turkish and German adolescents
Total Synthesis of Apigenin Glycosides and the Effect of These Compounds on Polyphenol Oxidase Enzyme Activity
Brain Based Biology Teaching Effects on Cognitive and Affective Features and Opinions of Science Teacher Trainees
Circadian Preferences Sleep Quality and Sleep Patterns Personality Academic Motivation and Academic Achievement of university students
Chronotype and academic achievement among online learning students
Age and gender differences in morningness eveningness in Turkish adolescents and young adults
Adaptation of the morningness eveningness scale for children into Turkish
Psychometric Properties of the Turkish Version of the Composite Scale of Morningness
The first total synthesis of apigenin 7 O D cellobiosyl 4 O D glucopyranoside isolated from Salvia uliginosa
Karmaşık sistemlerde liderlik bakışıyla DNA liderlik
A Sample Science Education Activity in Multicultural Environment
Do seasonal changes and teaching time affect academic performance of pre service teachers
THE CHANGE IN ACADEMIC ACHIEVEMENT AND CRITICAL THINKING DISPOSITION SCORES OF PRE SERVICE SCIENCE TEACHERS OVER TIME
Morningness Eveningness Preferences and Academic Achievement of University Students
Prospective Teachers Views Regarding Pedagogical Courses Field Knowledge Courses and Willingness to Serve as a Teacher
Morningness eveningness preferences and university entrance examination scores of high school students
Stereospecific synthesis of N tosyl derivatives of dihydroconduramineE 2 and ent F 2
Educational technology usage of pre service and in service science and technology teachers
An efficient one pot synthesis of dihydropyrimidinonescatalyzed by zirconium hydrogen phosphate undersolvent free conditions
Adaptation of Revised Two Factor Study Process Questionnaire R SPQ 2F to Turkish
Investigation of teacher candidates learning approaches learning styles and critical thinking dispositions
An Analysis of the Relationship among the Type of High School The Order of Preferrence and Achievement at the Higher Education
Solvent free synthesis of dihydropyrimidinones catalyzed by alumina sulfuric acid at room temperature
Türk Ortaöğretim Sisteminde Mesleki Ve Genel Eğitim İkilemi
Fen Öğretiminde Yaklaşım Sorunu
ARAŞTIRMA PROJELERİ
222K234, Yerel Tarihi, Kültürel Ve Doğal Varlıkların Öğretim Programları İle Entegrasyonu
Kocaeli'de Enerji Hasadı
Kendimi Koruyorum Güvenli Yaşıyorum
Değerli Gençler, Sorumluluk Sahibi Toplum ve Temiz Çevre
Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Geleceğin Öğretmenleri Doğa Eğitimi İçin Sakarya’da Buluşuyor, TÜBİTAK PROJE NO: 116B238
Sirkadiyen Ritim ve Ona Bağlı Değişkenlerin Öğrencilerin Okul Performansları Üzerine Etkileri SAÜ BAPK No 2012 06 01 001
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesi Sakarya İli Örneği SAÜ BAPK
Sakarya İlinde Görevli İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Genel Yeterlikleri SAÜ BAPK
Sakarya Bilim Sanat Merkezi Üstün Yetenekli Çocuklar Yaratıcı Doğa Eğitimi Tübitak Projesi 2012 Eğitmen
Sakarya Bilim Sanat Merkezi Doğa Eğitimi Programı 11B063 Tübitak Projesi 2011 Eğitmen
2008 INTIMETS projesi
Aminokonduritol E 2 ve ENT Aminokonduritol F 2 nin Sentezi
Çözücüsüz Ortamda Dihidroprimidion Bileşiklerinin Zirkonyum Fosfat Katalizörü İle Sentezi Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi BAPK Proje No 2006FBD013
Apigenin 7 O ß D Sellobiosid 4 O ß Glukopiranosid in Total Sentezi
Androjen Hormonları ve Ateroskleroz İlişkisi KOÜ Araştırma Fonu 1997 42
BİLDİRİLER
Küresel yeterlik kavramına yönelik fen bilgisi öğretmen adayları’nın görüşleri
Fen Bilimleri Dersine Yönelik Aile Katılımı Hakkında Yönetici, Öğretmen,Öğrenci ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi
Öğretmenlerin Yerel Biyoçeşitliliğin Özelliklerini Bilme ve BunuDerslerinde İşleme Durumları
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Antibiyotik Direncini Açıklayabilme Durumlarının İncelenmesi
Topluma üstün yetenekli öğrencilerin önemine ilişkin farkındalık nasıl kazandırılabilir?
Öğretmen Adaylarının Açık Hava Basıncı ile ilgili Kavramları Açıklayabilme Düzeyleri
Türkiye’deki Okulöncesi Öğretmenliği Programlarında Üstün/Özel Yeteneklilerin Yeri
Fen Bilgisi ÖğretmenAdaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Kimya öğretmen adaylarının atom kurmalarını açıklayabilme vetarihsel gelişim süreci bağlamında ilişkilendirebilme durumları
Biyoloji öğretmen adaylarının çözünürlük ve basınç kavramlarını biyolojik süreçler ile ilişkilendirebilmeleri ve açıklayabilmeleri
Bilimsel Öykülerin Öğrencilerin Fen e Yönelik Tutumlarına Etkisi
Kimya öğretmen adaylarının kimya ile ilişkili temel bir olayıaçıklayabilme durumları
The prospective science teachers perspectives of dissection experiments Calf s heart fish and frog dissection
The Effect of Conceptual Change Texts Supplemented Instruction on Students Achievement in Electrochemistry
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Prospective Science Teachers’ Perceptions of Biodiversity
Fen Bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Preservice science teachers conceptions of analytical chemistry
A survey of preservice science teachers conceptions of research methods course
FEEDING HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTSIN A RURAL AREA
Lise öğrencilerinin hal değişimi ile ilgili kavramları açıklayabilme ve uygulayabilme düzeyleri
Lise öğrencilerinin çözünürlük ile ilgili kavramları açıklayabilme ve günlük hayattaki olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri
The Effects Of Brain Based Learning In Terms Of Achievement And Attitude In Biology Lesson
Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi
An example science education activity in multicultural environment
The relationship among learning approaches learning styles and critical thinking skills of the pre service science teachers
İlköğretim 4 ve 5 Sınıflarda Okutulan Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından İncelenmesi
Total Synthesis of Some Naturally Occuring Flavonoid O Glycosides
Synthesis of Dihydropyrimidinones Catalyzed by Zirconium Phosphate and Alumina Sulphuric Acid under Solvent free Conditions
Flavanon Sentezinde Yeni Bir Uygulama
Dihidroprimidon Bileşiklerinin Alümina Klorosulfonik asit Katalizörü ile Sentezi
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Öz yeterlik İnançları
Çözücüsüz Ortamda Mikrodalga ile Flavon Eldesi XIX Ulusal Kimya Kongresi Kuşadası Türkiye
Çözücüsüz Ortamda Dihidroprimidinon Bileşiklerinin Zirkonyum Fosfat Katalizörü ile Sentezi
Kroner Arter Oklüzyonu Olan Erkek Hastalarda Oksidan Antioksidan Durumun Kan Yağları ile Olan İlişkisi
Kroner Arter Oklüzyonu Olan Erkek Hastalarda Trombojenik Durumun Kan Yağları ile Olan İlişkisi
HDL cholesterol and sex hormones in Turkish men with coronary artery occlusion
HDL cholesterol and sex hormones in Turkish men with coronary artery occlusion
Sex hormones blood lipids thrombogenic factors in patients with coronary artery occlusion
Coronary Heart Disease Risk Status of Patients With Treated Leprosy
Blood lipids trhombogenic factors oxidant anti oxidant status in patients with coronary artery occlusion